Vi har nå opprettet facebook gruppen "sandnesodden helårsgjester".  Dette er en lukket gruppe der alle faste gjester ved campingplassen kan bli medlem.

Gruppen er lukket og kan være et sted der gjester kan dele saker og ting med hverandre, og et sted der det kan det  kan gis tilbakemeldinger til oss som driver campingplassen.

Vi vil også prøve å bruke denne gruppen til å informere om ting som angår våre faste gjester.

Link til gruppen : sandnesodden helårsgjester.