Forsiden

Løypelaget Fjone Høgfjell kjører nå opp skiløyper i området Støyldalden / Meselvatn.
Løypene vil normalt være åpne i helger og ferier gjennom vinteren.