Forsiden

Løypelaget Fjone Høgfjell kjører nå opp skiløyper i området Støyldalden / Meselvatn.
Løypene vil normalt være åpne i helger og ferier gjennom vinteren.

 

Vi har nå opprettet facebook gruppen "sandnesodden helårsgjester".  Dette er en lukket gruppe der alle faste gjester ved campingplassen kan bli medlem.

Gruppen er lukket og kan være et sted der gjester kan dele saker og ting med hverandre, og et sted der det kan det  kan gis tilbakemeldinger til oss som driver campingplassen.

Vi vil også prøve å bruke denne gruppen til å informere om ting som angår våre faste gjester.

Link til gruppen : sandnesodden helårsgjester.

Det er nå satt opp trådløst internett på Campingplassen. Vi har god dekning på hele området.
De som ønsker tilgang til nett får utdelt brukernavn og passord for pålogging til vårt Wifi.
(På grunn av noe begrenset kapasitet gis det foreløpig tilgang for en enhet om gangen pr. plass/vogn)